חובת נאמנות של נושא משרה בחברה שנקלעה להליכי פירוק, כלפי המפרק

בטרם נקלעה להליכי חדלות פירעון, שימש מאן דהוא כמנכ”ל חברת ויסופט בע”מ. עם תחילת ההליכים מונה עורך הדין אורי דניאל בשנת 2002 למפרק זמני של החברה – ולימים למפרק קבוע. במסגרת בדיקת המהלכים הכספיים בחברה, התגלה בספרים רישום של הלוואה אשר כפי הנראה ניתנה למנכ”ל לשעבר בסך 30,000$.

הלוואה שהפכה למענק – האמנם?

לאחר שעורך הדין אורי דניאל יצר קשר עם המנכ”ל מתוקף תפקידו כמפרק, טען באוזניו המנכ”ל כי מדובר הלכה למעשה, במענק ולא בהלוואה. עו”ד דניאל מצדו ניסה לשכנע את המנכ”ל להשיב את הכספים אך מאמצים אלו לא צלחו וזאת משום שהמנכ”ל סבר, בטעות, כי לאור העובדה שמדובר בחברה הנמצאת בפירוק – יעלה בידיו לחמוק מהשבת הכסף.

בשלב זה לא היה מנוס מפנייה לבית המשפט בדרישה לכפות את המנכ”ל להשיב את הכספים שהועברו אליו. המנכ”ל לשעבר מצדו הגיש מסמכים שתמכו לכאורה בטענתו, לפיה כאמור לא מדובר בהלוואה אלא במענק. בחקירה נגדית יסודית שהתנהלה בבית המשפט הסתבר שאותו “מסמך” נערך על ידי המנכ”ל עצמו.

המשיב יצר רושם בלתי אמין וניסה ליישב בין גרסאות סותרות

לאחר ששופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב ורדה אלשיך גילתה את הדברים, היא פסקה על השבת הכספים ואף הגדילה לעשות וחייבה את המנכ”ל לשעבר בהוצאות משפט בסכום מצטבר ניכר ביותר שעמד על כ-150,000 שקלים – וזאת משום שמלכתחילה  הוא סירב לשתף פעולה עם המפרק ואילץ את עורך הדין אורי דניאל לפנות לבית המשפט בשעה שגרסתו הסתברה כבלתי אמינה.

בהכרעת הדין כתבה השופטת אלשיך בין היתר כי “אין מנוס מקביעה כי המשיב (המנכ”ל לשעבר) עשה עליי רושם בלתי אמין ומתחמק… קשה להימנע מהמסקנה כי המשיב שינה גרסאות לכל אורך התנהלות הפרשה ועשה מאמצים (שלא הוכתרו בהצלחה) ליישב בין הגרסאות השונות”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*